Cari Blog Ini

Jumat, 13 Mei 2011

Wuku Wukir Rabu Wage

Wuku Wukir
Weton Rabu Wage


Wuku : Wukir (3) = anak pertama Watugunung
Dewa : Mahayekti - besar hatinya, menghendaki lebih dari sesame, pendirian tidak tetap, baik hati.
Penolong dan disukai, mempunyai sifat kepemimpinan. Suka memerintah, tidak setia.
Umbul-umbul : Air di jembangan - baik budi pekertinya.
Pohon : Nagasari - rupawan, sopan, dicintai atasan, suka prihatin.
Burung : Manyar - tak mau kalah dan disaingi atau didahului, mrantasi.
Gedungnya : didepan - pamer kekayaan, akhirnya hidup senang.
Lambang : bagus dari kejauhan tetapi didekati mengecoh.
Candranya : Srigunung – dari jauh tampak indah, didekati bahaya.
Bahaya : Dianiaya.
Sesajinya : Selamatan nasi tumpeng, lauknya ayam putih mulus dan sayuran lima macam, bubur 5 macam.
Doanya : Rajukna.
Pantangan : 7 hari sejak selamatan jangan pergi ke tenggara, sengkala di tenggara menghadap Barat-laut.
Hari naas : tidak jelas.
Hari baik : Rabu Wage, dan Jumat Legi
Wuku Wukir untuk weton:
Minggu Legi : Warukung Kala Gigis Aras Pepet, Sumur Sinaba, Sri Gati ngawiyat
Senin Pahing : Paningron, Uwas, Kerangan, Lakuning Lintang, Bumi Kapetak
Selasa Pon : Uwas, Sri Nohan Aras Pepet, Satriya Wibawa
Rabu Wage : Mawulu Hendra Wogan Aras Tuding Satriya Wibawa
Kamis Kliwon : Tungle, Guru, Tulus Lakuning Banyu Bumi Kapetak
Jum’at Legi : Aryang Yama Wurung Arus Tuding, Satriya Wirang
Sabtu Pahing : Wurukung Rudra Dadi Lakuning Geni, Satriya Wibawa Asuajag tumurun ing dapur

Wuku Wukir Weton Rabu Wage

Weton : Rabu Wage Neptu : 7 + 4 = 11
Bulan Jawa : Dulkaidah Tahun : Dal 1943
Kamarokam : Macan Katawan Mangsa : Kalima (V)
Paarasa : Aras Tuding Pancasuda : Satriya Wibawa
Paringkelan : Mawulu Padéwan : Indra
Padangon : Wogan Wuku : Wukir
Sengkan Turunan : - Hari buruk : -

Watak Rabu : Buddha (Bumi), Sang Hyang Sambo Sasmitanya sakathanira darukipangira dalayun,
artinya Pedhati tanpa kusir pangiringe salewengan.
Wataknya : mencukup, menerima, pendiam, baik hati, suka menolong, banyak rejeki.
Sembrono tetapi sembada, kuat.. Jika keluar rumah dapat rejeki

Watak Wage : Simbol dan Pasemon Pasaran Prabuanom lakuning dhandhang (cakap tetapi angkuh)
Cemeng artinya duduk, letak di utara, warnanya hitam,
Sifat kontemplasi atau mawas diri, rada angkuh meski etis.
Diibaratkan seperti sapi, wataknya menurut kepada atasan.
Jika dikasari marah tanpa arah, malas.
Tidak matre, jika sukses lupa keluarga dan orang tua, gelap pikirnya, kena fitnah

Watak Rabu Wage : Baik hati dan ramah, agak keras, mudah bergaul.
Suka menikmati barang dan pelayanan mewah, tidak boros, irit, pelit.

Watak Neptu 11 : sifatnya Ngaras Tuding / Lakunya Setan.
Wataknya berani pergi malam hari, suka menjual barang milikinya, ngiri harta tetangga.
Baik hati, percaya diri dan pemberani. Welas, suka memberi, jika kekurangan mau berbuat buruk.

Hari Naas : Minggu Pon – Jumat Pon – Sabtu Wage. Senin Pon
Hari Baik : RabuWage, dan Jumat Legi.


Paringkelan Mawulu: ringkel wiji – kesialan bibit dan biji
buruknya: Keliru memperkirakan, petualang cinta, tidak baik untuk menanam
baiknya : bagus untuk memburu bibit-bibitan tanaman
Padewan Indra : buruknya : angkuh
baiknya : nastiti, bagus untuk menuntut ilmu
Padangon Wogan : lambang Ulat – molor tetapi mantap
buruknya : Bila dicurigai bisa bahaya
baiknya : Mantap, percaya diri. Bagus sedia paying sebelum hujan

Rakam Macan Katawan : banyak masalah, sulit, kecurian, sial tetapi dilindungi Tuhan, halangan selalu hilang sendiri
Paarasan Aras Tuding : ada sisi baik buruknya, jika ditunjuk positif jadi pemimpin, negative jadi penjahat
Pancasuda Satriya Wibawa : pendiam, berani, jujur hingga disukai atasan.
Kalau jadi pemimpin berwibawa, disegani, dihormati, berbudi luhur.
Banyak peruntungannya, hingga masa tuanya bahagia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar