Cari Blog Ini

Rabu, 03 November 2010

Doa Shalat Hajat

Doa untuk Shalat Sunnat Hajat

Rakaat 1 -- Surat Al-Faatihah, Al Kaafirun (1x), Al Ikhlaash (15x)
Rakaat 2 -- Surat Al-Faatihah, Al Kaafirun (1x), Al Ikhlaash (15x)

Doa : Astaghiullaahal azjim (1000x)
Shalawat nabi : Allaahuma shalli alaa sayyidina Muhammad,
wa alla alli sayyidina Muhammad (100x)

Doa : La alaha illallahul haliimul kariim. Subhaanallaahi rabbil rsyil azhiim
Alhmdullillaahi rabbil ‘aalamin. As aluka muujibati rahmatika
Wa aza ima maghfiratika, wal ghaniimata min kulli birrin,
Was sallamata min kulli itsmin. Laa tada’ lii dzanban illaa ghafartahuu,
Wa la hamman illaa farrajtahuu, wa laa haajatan hiya laka ridhan illaa
Qadhaitahaa yaa arhamar rahimiin
Doa : keada Nabi Muhammad SAW
Ilaa hadhratin nabiyyil mushthafaa rasuullillaahi shallallaahu alaihi wa sallam.
Al- Faatihah
Doa : kepada Nabi Khadir AS
Ilaa hadhratin nabiyyi Khadhir alaiis salaam. Al - Faatihah
Doa : kepada Syaikh Abdul Qadr Jailani
Ilaa hadhratisy Syaikh Abdil Qadiril Jaillaani. Al – Faatihah
Bersujud : doa niatan...
Alaa hadzihin niyyati wa likulli niyyatin shaalihatin ilaa ( ...nama yang dituju dan permintaan ...). Al – Faatihah
Doa : Surat Al ikhlash (3x), Al Falaq, An Nas, Al Kursi (1x), dzikir (3)
Doa Sribu Dinar : Wa may yattaqilaaha yaj’al lahuu makhraja,
Wa yarzuqhu min haitsu laa yahtasib,
Wa may yatawakkal ‘alallaahi fahuwa hasbuh,
Innallaaha baalighu amrihii qad ja’allalaahu likulli syai’in qadra (11x)
Amalan Nabi Khadir AS : Bismillaahi masyaa allaah, laa yasuuqul khaira illallah

La ilaaha illaa anta subhaanaka inii kuntu minazh zhalimiin ....(100x)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar